PUBLIKACE

Převodová- / pohonná technologie pro těžbu (Gold Processing) a výrobu zářízení na výrobu cementu

Innovative Gear Drive Solution for Grinding Mills

S. Pellissetti, CEMTEC – Cement and Mining Technology GmbH, Enns, Rakousko

2015: SIEMENS „Das Magazin“ (Fachmagazin Getriebetechnik Heavy-Duty Drives)

SHRNUTÍ
Dva mlýny v jednom ruském dole zpracovávají až 30 000 tun rudy, aby z ní ziskaly zlato. Zařízení bylo poskytnuto firmou Cemtec and Mining Technology GmbH. Rodinná firma původem z horního Rakouska, s cca. 240 zaměstnanci plánuje a řídí celosvětově projekty pro cementový a výrobní průmysl. Firma se sídlem v Ennsu u Lince je spezialistou na technologie pro mokré a suché mletí řady sypkých materiálů, kamení a zemin. V ruském dole bylo díky spolupráci se specialisty firmy Siemens vystavěno jedinečné zařízení a to během pouhých 10 měsíců.
Prokurista Stefano Pellissetti: „Zde použité řešení na bázi mlecího pohonu DMG2 umožňuje mnohé výhody oproti jiným variantám.“

Prevodova- / pohonna technologie pro tezbu (Gold Processing) & vyrobu cementovych zarizeni

Innovative Gear Drive Solution for Grinding Mills

S. Pellissetti, CEMTEC – Cement and Mining Technology GmbH, Enns, Rakousko

2014: E&MJ ENGINEERING and MINING JOURNAL

SHRNUTÍ
Cemtec GmbH, rakouská společnost, která vyvýjí a provádí projekty v celostvětovém nerostném průmyslu. Jeden z posledních projektů zahrnuje ruskou těžbu zlata, kde se , pomocí instalace dvou velkých mlýnů které zpracovávají kolem 30,000 tun rudy denně od jejich spuštění v roce 2015.
Podle Cemtecu s poskytovatele mlýnů Siemens jim trvalo pouze 10 měsíců aby vytvořili a nainstalovali kompletní řešení tohoto procesu.
Ředitel nákupu, Stefano Pellissetti, řekl: “ Zde uskutečněné řešení, na bázi DMG2 mlýnu poskytuje značné množství výhod.“
Tyto výhody zahrnují kratší konstrukční dobu, protože DMG2 mlýny jsou rychle doručitelné a nákladově efektivní. Doba, která je potřeba na instalaci je též minimální. DMG2 nepotřebuje masivní základy a jak transport tak spuštění nepředstavují žádný problém. Tak Pellissetti.

Uživací technika kulových mlýnů na mletí písku pro AAC (Autoclaved Areated Concrete)

Maßgeschneiderte Kugelmühlen für energieeffiziente Sandvermahlung für AAC-Herstellungsprozesse (Taylor-made Ball Mills for energy-efficient silica sand grinding processes for Autoclaved Areated Concrete – AAC)

S. Pellissetti, CEMTEC – Cement and Mining Technology GmbH, Enns, Rakousko

2011: NAAP-Conference „Modern Production of autoclaved Areated Concrete (AAC)“ (SCHLENK Verlag)

SRHNUTÍ
Následkem důsledné a dlouhodobé kvalitativní- a cenové politiky posledních dvou desetiletí se CEMTECu podařilo vypracovat se mezi ty nejetablovanější výrobce mlýnů, které dnes nemohou u žádného producenta nerostů a – pórovitého betonu – chybět , v neposlední řadě díky flexiblní době doručení a individuálnímu designu.
Jen v oblasti nerostů a pórovitého betonu se CEMTEC pyšní více než 163 referencemi a může díky tomu být – obvzláště v těchto segmentech – bezpochyby řazen mezi špičku na trhu. Především ruský trh, který je dnes díky své enormní velikosti klíčový, bude v příštích letech středobodem pro CEMTECH a to hlavně v oblastech marketingu a akvizice.
Konkrétní produkt – kulový mlýn s řetězovými ložisky, klíčový produkt CEMTECHu- je v ruském průmylsu nepostradatelný.

Automatizační & Fuzzy-Logic -řízení vertikálních mlýnů (cement)

Automatizační koncepty v nerostném průmylsu se zaměřením na Fuzzy- Logic

S. Pellissetti, Ch. Steiner, CEMTEC – Cement and Mining Technology GmbH, Enns, Rakousko

2011: BHM (Berg- und Hüttenmännische Monatshefte – SPRINGER Verlag)

SHRNUTÍ
Automatizace v primárním a sekundárním průmyslu surových materiálů.
Pokročilá zařízení zpracující nerostné suroviny požadují ve skratce: spolehlivé, stabilní a flexibilní automatické systémy k obstání na světovém trhu. Tento dokument prezentuje automatické a kontrolní koncepty užívané firmou CEMTEC k poskytnutí vysokovýkonnostních kontrolních systémů pro moderní mlecí zařízení.
Úroveň elektronické kontroly (ECR) poskytuje všechny aspekty spolehlivé pro profitující a moderní továrnu zpracující nerosty. V ECR zabudovaná sít kontolních a automatických zařízení potřebuje silný a spolehlivý komunikační systém. Dokument zkoumá ECR schémata použitá v mlecím zařízení postaveným firmou CEMTEC.
Vzrůstající koncept poskytující vysoce výkonne mlecí zařízení je zde také popsán. Kontrolní koncept na bázi fuzzy-logic je používán CEMTECem na celosvětovou výrobu flexibilních a robustích továren na mletí.
Speciální hydraulický kontrolní koncept VRM600, použitý v laboratoři CEMTECu, je rozebrán v poslední kapitole. Na tomto příkladu je ukázán přehled kontorlních a automatických systémů používaných v CEMTEC.

Výroba strojů/ provozní technika kulových mlýnu na těžbu a výrobu cementových zařízení

Nejnovější status strojírenských aspektů moderních kulových mlýnů. Mechanical aspects of modern Grinding Mills

S. Pellissetti, F. Plochberger, CEMTEC – Cement and Mining Technology GmbH, Enns, Rakousko

2006: Montanuniverzita Leoben / Mining University of Leoben

SHRNUTÍ
Přestože jsou kulové mlýny už přes 100 let v provozu, je jejich využití i u nových investic nesporné. Novější typy mlýnů (jako jsou např. vertkální mlýny) byly modernizovány, nejsou ale tak rozšířeny, jak by se díky jejich přednostem které nabízejí především v oblasti obsluhy a udržování očekávalo.
K tomu nejsou vertikální mlýny pro použití ne jemné mletí vhodné.
CEMTECH poskytuje kulové mlýny pro spoustu dalších branží. Například mokré mlýny na mletí vápence na výrobu kouřových čidel v kalorických elektrárnách nebo písečné mlýny SiO2 na výrobu betonu a cementu.
Dále mlýnu na mletí uhlí, rudy a jiných průmyslových materiálů jako hliník a titan a jejich spektrum použítí sahá až po mletí odpadu (kulové mlýny na drcení odpadu, který je po rozdrcení roztřízen a v malém množství deponován).

Užívaná technologie v automotivním průmyslu ( DDQ odolnost proti výdutím, tepelné tvrzení a TRIP ocelové stupně)

Vliv tepelného tvrzení a současná znalost odolnosti proti výdutím na ruzných stupních oceli automotivy.

S. Pellissetti, E. Berger, E. Till, VOEST-ALPINE Stahl Linz GmbH, Linz, Rakousko

2004: Procedury – IDDRG (German Group of International Deep Drawing Research Group Conferenc): „Formujeme budoucnost –globální trend ve formování ocelových plátů Global , Květen 24-26, 2004 v Sindelfingenu, Stuttgart, Německo)

 

SHRNUTÍ
Investigace odolnosti proti vydutim byla provadena s ohledem na izolovany a prekryty vliv casu – tepelny dopad na odolnost proti vydutim u ruznych automotivnich ocelovych stupnu (DDQ, HSS and AHSS).
Ocelove platy byly stlaceny to poloprumyslovych tvaru podobnych panelum dveri u automobilu. S odstupem casu, byly provedeny testy na odolnost mezi fazemi roztahovani a tepani na odebranych vzorcich materialu.
Pote byly porovnany vysledky konvencionalnich vzorovych testu a  testu na roztazenych obloucich a pote doslo ke korelaci s testy odolnosti.
Timto bylo ziskano nekolik znacnych a zajimavych vysledku, co se tyce zejmena jiz znameho silneho vlivu plynule napjateho zakriveneho tvaru, ktery ukazuje silnou funkci ve vyrobnim procesu.
Lokalizovana uroven zasazeni na oblast deformovanou vydutemi byla zkoumana nekolika simulacemi.
Byl potvrzen na nekolik zarem tvrzenych ocelovych stupnich, a byl nalezen i stejny dopad casove doby po zesileni odolnosti, ktery koreloval se silne napjatymi zakrivenymi tvary s nizkymi hodnotami plasticke sily v radu rozsahu 0.01%, ktere byly ziskany provadenim techto nekolika procedur.
Ziskane vysledky charakterizuji ruzne automotivni ocelove stupne s ohledem na jejich pouzitelnost ve vnejsich castech konstrukce.

Application Technology for Automotive Industry IHU/ Innenhochdruck-Umformen, Hydroforming of DDQ, Bake Hardening und TRIP Steel Grades)

Investigation of Forming Properties of Semi Finished Steel Products for Hydroforming Applications at VOEST-ALPINE Stahl Linz/Austria

S. Pellissetti, K.-M. Radlmayr,  VOEST-ALPINE Stahl Linz GmbH, Linz, AT

2001: IDDRG – International Deep Drawing Research Group,: Working Group Meetings, June 11-13, 2001, Espoo – Otaniemi/Helsinki, Finland)

SHRNUTÍ (EN)
Přehled investigací:
Výběr a charakteristika materiálu  (FLC); produkce vyhodných rour na hydroformaci ;charakteristika vlastností trubek ; hydroformační testy trubek na prototypech v T-formě; hydroformace trubek (roztažné testy na rovných kulatých trubkách) ; CNC-ohýbání kulatých trubek do  90° úhlů  (předváděcí krok); Hydroformace trubek  (roztažné testy na ohnutých trubkách v úhlu  90°); testy koroze na galvanických trubkách  (ponoření galvanického plátu do horka); numerická simulace hydroformačních procesů (FEM) a srovnání s pokusnými testy (síla, napětí); optimalizace ocelových stupňů díky investigaci cyklů tepelného působení a vývoj materiálu.

Výsledky:
Roztažné testy rovných trubek:
vliv svářecí metody (Laser); korelace obvodového napětí přidává jednotné prodloužení základového ocelového plátu; vliv výrobního procesu trubek (následný svářecí proces vede k vyššímu nepětí); vliv směru válcování  (podlouhlý plát odolává napětí lépe než příčný).
Ohýbání CNC trubek:
Omezení ztenčení materiálu ve vnějších úhlech a krabatění vnitřních úhlů múže být provedeno v rámci limitú v hydroformačním procesu.
Roztažné testy na ohnutých trubkách: Nezbyla žádná značná formovací kapacita na žádném stupni kromě DDQ stupně, homogenní ztenčení vnějšího úhlu, fraktura na vnějším úhlu na všech stupnách kromě DDQ (fraktura na neutrální linii); obvodové napětí dosažené na DDQ stupni v rámci rozsahu 9-13% ( vliv směru rolování a svářecího procesu).

Aplikacni technologie v automotivnim prumyslu IHU/ formovani pomoci vyssiho vnitrniho tlaku, hydroformace DDQ, tepelne tvrzeni a ocelove stupne)

Procesublízké testování výhozích součástek IHU

S. Pellissetti, K.-M. Radlmayr, VOEST-ALPINE Stahl Linz GmbH, Linz, Rakousko

2001: EFB-stáž: Formy vnitřního vysokého tlaku trubek,
19./20.09.2001, Evropská vědecká společnost specializující se zpracováním plechu, institut zhotovující techniky a zajištění kvality.
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (DE)

SHRNUTÍ
Přetvoření vnitřního vysokého tlaku se etablovalo k významným výrobním procesům.
Vedle procesní kontroly. vhodného provedení nástrojů a konstantního tření je použitý materiál a jeho tvárnost důležitý faktor, který ovlivňuje kvalitu výrobku.
Tvárnost použitého materiálu je ovlivňována především IHU přednastavenými procesními kroky jako polo formování nebo sváření a především ohýbáním rour.
Tento vliv se projevuje na výrobních kvótách a tak i na produktivitě IHU produkčních linií, a tímto je náhled na IHU produkční řetěz smysluplnný.
Ve výzkumném projektu prodvedeným VOEST-ALPINE Stahl Linz GmbH byly ve spolupráci s různými interními a externími kontrolními stanicemi a podniky a hlavně ve spolupráci s institutem produkční techniky Technické University Darmstadt, bylo zkoumáno 13 materiálů. Vycházející z materiálové charakteristiky podle IHU předepsaných výrobních prozesů a tímto byla zkoumána konformita těchto materiálů.
V této spojitosti byl použit nový specifický zkušební proces na předohnuté IHU-trubky. Pomocí tohoto procesu je možné, že dodavatel materiálu, výrobce trubek a uživatel mohou použít cílenou analýzu a ověření jednotlivých vlastností materiálu před výrobou jednotlivých produktů.
Díky provedené detailní charakteristice různýcg materiálů pro inovativní výrobní proces přikládá IHU podložené Know-How běžných automotivních materiálů na toto použití.

Application Technology for Automotive Industry IHU/ Innenhochdruck-Umformen, Hydroforming of DDQ, Bake Hardening und TRIP Steel Grades)

Nové cesty v použití IHU polovýrobní kontroly

S. Pellissetti, K.-M. Radlmayr, VOEST-ALPINE Stahl Linz GmbH, Linz, AT

28.02.2001:
Forum Innenhochdruckumformen 28.02.-01.03.2001, TU Darmstadt (DE)

SHRNUTÍ

Cíle:
Charakteristika různých relevatních materiálů na výrobu automobilní technologie vzhledem k IHU konformitě a jejich předepsaným výrobním technologiím.

Provedené vývojové procesy:
– Předvýběr materiálu (automobilrelevantní)
– Charakteristika předmateriálu skrze formovací pokusy (GFS)
– Výroba IHU – konformních trubek
– Charakteristika profilových vlastností (mikrobrusné a zátěžové zkoušky na svařených spojích, minivzorky poloproduktů v porovnání s předmateriálem.
– IHU: první vzorové zpracování T-kusů
– IHU: Roztažné pokusy na rovných trubkách
– CNC- ohyby kulatých trubek v 90°- úhlu jako předstupeň IHU
– IHU: Roztažné pokusy na ohnutých trubkách
– Numerická simulace přeformovacích pokusů (FEM- simulace) a porovnání získaných výsledků
– Vyšetřování koroze na pozinkovaných IHU trubkách
– Optimalizace předmateriálu skrze vývoj tepelných cyklů a nových materiálů

Výsledky&Zhodnocení:
Výsledek: => IDDRG-Paper 2001.
Díky provedené charakteristice různých materiálů pří výrobním procesu dle IHU (hydroforming)
Bylo vypracováno užívací know-how běžných automotivních materiálů pro toto použití

 

tripadvisor flickr americanexpress bandcamp basecamp behance bigcartel bitbucket blogger codepen compropago digg dribbble dropbox ello etsy eventbrite evernote facebook feedly github gitlab goodreads googleplus instagram kickstarter lastfm line linkedin mailchimp mastercard medium meetup messenger mixcloud paypal periscope pinterest quora reddit rss runkeeper shopify signal sinaweibo skype slack snapchat soundcloud sourceforge spotify stackoverflow stripe stumbleupon trello tumblr twitch twitter uber vimeo vine visa vsco wechat whatsapp wheniwork wordpress xero xing yelp youtube zerply zillow px aboutme airbnb amazon pencil envelope bubble magnifier cross menu arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right envelope-o caret-down caret-up caret-left caret-right